Katalog kursów

Kursy w kategorii - Zarządzanie ludźmi

Efektywność w zarządzaniu pracownikiem

?> Zobacz kurs online 

Produktywne spotkania online w zespole zdalnym i hybrydowym

?> Zobacz kurs online 

"No asshole rule" Suttona - jak nie być toksycznym menedżerem?

?> Zobacz film edukacyjny 

Zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych w liczbach

?> Zobacz film edukacyjny 

Dylematy zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych - część 3

?> Zobacz film edukacyjny 

Dylematy zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych - część 2

?> Zobacz film edukacyjny 

Dylematy zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych - część 1

?> Zobacz film edukacyjny 

Ludzie w procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach - część 3

?> Zobacz film edukacyjny 

Ludzie w procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach - część 2

?> Zobacz film edukacyjny 

Ludzie w procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach - część 1

?> Zobacz film edukacyjny 

XV Webinarium FAOO - Wolontariat w organizacjach pozarządowych

?> Zobacz webinarium 

Jak dyrygować ludźmi - na serio i w przenośni

?> Zobacz film edukacyjny 

Empatia w zarządzaniu - zarządzanie empatią

?> Zobacz film edukacyjny 

Zarządzanie zespołem rozproszonym - jak uniknąć typowych błędów?

?> Zobacz webinarium 

63 Webinarium FAOO - Dysfunkcje pracy zespołowej

?> Zobacz webinarium 

64 Webinarium FAOO - Konflikty w zespole

?> Zobacz webinarium 

65 Webinarium FAOO - Wypalenie liderskie w NGO

?> Zobacz webinarium 

68 Webinarium FAOO - Onboarding w organizacji pozarządowej

?> Zobacz  

69 Webinarium FAOO - Offboarding w organizacji pozarządowej

?> Zobacz webinarium 

Z czego bierze się zaangażowanie?

?> Zobacz film edukacyjny 

Dlaczego warto delegować zadania i uprawnienia?

?> Zobacz film edukacyjny 

6 przepisów na sukces delegowania

?> Zobacz film edukacyjny 

Decyzja o zwolnieniu pracownika

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Delegowanie celów i zadań - co i komu delegować?

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Delegowanie celów i zadań - jak prowadzić rozmowę delegującą

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Zasady delegowania

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Linia interwencji

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Rozmowa oceniająca - wskazówki

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Coaching

?> Zobacz kurs online 

Dobre rozmowy menedżerskie

?> Zobacz kurs online 

Efektywność w zarządzaniu zespołem

?> Zobacz kurs online 

Efektywna komunikacja ustna

?> Zobacz kurs online 

Efektywna rekrutacja

?> Zobacz kurs online 

Ocena sytuacji i informacja zwrotna w zarządzaniu ludźmi

?> Zobacz kurs online 

Zarządzanie innowacją w zespole

?> Zobacz kurs online 

Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów

?> Zobacz kurs online 

Komunikacja interpersonalna

?> Zobacz kurs online 

Komunikacja wewnętrzna

?> Zobacz kurs online 

Jak efektywnie zarzadzać w trybie pracy zdalnej

?> Zobacz kurs online 

Organizacja efektywnej pracy zdalnej

?> Zobacz kurs online 

Zarządzanie zespołem rozproszonym

?> Zobacz kurs online 

Motywowanie pracowników, współpracowników i wolontariuszy

?> Zobacz kurs online 

Ocena okresowa oparta na kompetencjach

?> Zobacz kurs online 

Prowadzenie spotkań

?> Zobacz kurs online 

Rekrutacja wolontariuszy

?> Zobacz kurs online 

Zarządzanie zespołem

?> Zobacz kurs online 

.

Kategorie tematyczne

Fundraising

Naucz się budować swoją finansową stabilność i niezależność. Dowiedz się więcej o pozyskiwaniu środków pozagrantowych.

129 materiały edukacyjne
Przywództwo i rozwój osobisty

Wzmocnij osobiste umiejętności potrzebne każdemu liderowi/liderce organizacji pozarządowej. 

51 materiały edukacyjne
Marketing
Sprawdź, jak projektować i wdrażać nowe usługi organizacji, aby aby lepiej odpowiadały na potrzeby klientów.
4 materiały edukacyjne
Zarządzanie ludźmi

Poznaj sposoby kierowania codzienną pracą czy realizacją projektu, aby skutecznie osiągać planowane cele. 

46 materiały edukacyjne
Zarządzanie organizacją

Naucz się całościowo i strategicznie patrzeć na organizację. Poznaj sposoby kierowania codzienną pracą czy realizacją projektu, aby skutecznie osiągać planowane cele.

19 materiały edukacyjne
Komunikacja zewnętrzna (promocja, PR)

Dowiedz się, jak zadbać o wizerunek organizacji i co zrobić, żeby informacje o jej działaniach i usługach docierały do właściwych odbiorców.

14 materiały edukacyjne
Prawo i sprawy formalne

Poznaj przepisy regulujące działania organizacji. Upewnij się, czy wiesz, jak w praktyce działać zgodnie z prawem. Pamiętaj, że nieznajomość prawa szkodzi!

26 materiały edukacyjne
Technologie w organizacji

Sprawdź, dlaczego stosowanie najnowszych narzędzi to za mało, by dokonać transformacji cyfrowej.  

16 materiały edukacyjne
Zarządzanie finansami w NGO

Dowiedz się, jak planować budżet, współpracować z księgową, rozliczyć dotację i za co odpowiada kierownictwo. 

6 materiały edukacyjne
Współpraca z otoczeniem

Poznaj zasady i przykłady budowania partnerstw i innych udanych, wspólnych przedsięwzięć.

6 materiały edukacyjne
Ewaluacja i badania

Sprawdź, jak projektować i prowadzić ewaluację, by stała się narzędziem rozwoju organizacji. Naucz się analizować dane statystyczne.

5 materiały edukacyjne
Kursy zamknięte

Tu znajdują się kursy przeznaczone dla osób uczestniczących w naszych programach edukacyjnych, np. Promengo czy Szkoła Fundraisingu.

4 materiały edukacyjne