Katalog kursów

Kursy w kategorii - Zarządzanie ludźmi

68 Webinarium FAOO - Onboarding w organizacji pozarządowej

?> Zobacz  

Jak efektywnie zarzadzać w trybie pracy zdalnej

?> Zobacz kurs online 

65 Webinarium FAOO - Wypalenie liderskie w NGO

?> Zobacz webinaria 

64 Webinarium FAOO - Konflikty w zespole

?> Zobacz webinaria 

63 Webinarium FAOO - Dysfunkcje pracy zespołowej

?> Zobacz webinaria 

Zarządzanie zespołem rozproszonym - jak uniknąć typowych błędów?

?> Zobacz webinaria 

Zasady delegowania

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Delegowanie celów i zadań - co i komu delegować?

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Delegowanie celów i zadań - jak prowadzić rozmowę delegującą

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Rozmowa oceniająca - wskazówki

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Linia interwencji

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Decyzja o zwolnieniu pracownika

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Efektywność w zarządzaniu zespołem

?> Zobacz kurs online 

Dobre rozmowy menedżerskie

?> Zobacz kurs online 

Efektywna komunikacja ustna

?> Zobacz kurs online 

Efektywność w zarządzaniu pracownikiem

?> Zobacz kurs online 

Efektywna rekrutacja

?> Zobacz kurs online 

Coaching

?> Zobacz kurs online 

Ocena sytuacji i informacja zwrotna w zarządzaniu ludźmi

?> Zobacz kurs online 

Zarządzanie innowacją w zespole

?> Zobacz kurs online 

Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów

?> Zobacz kurs online 

Prowadzenie spotkań

?> Zobacz kurs online 

Ocena okresowa oparta na kompetencjach

?> Zobacz kurs online 

Empatia w zarządzaniu - zarządzanie empatią

?> Zobacz film edukacyjny 

Jak dyrygować ludźmi - na serio i w przenośni

?> Zobacz film edukacyjny 

XV Webinarium FAOO - Wolontariat w organizacjach pozarządowych

?> Zobacz webinaria 

Komunikacja wewnętrzna

?> Zobacz kurs online 

Komunikacja interpersonalna

?> Zobacz kurs online 

Czy organizacje pozarządowe dobrze zarządzają ludźmi?

?> Zobacz film edukacyjny 

"No asshole rule" Suttona - jak nie być toksycznym menedżerem?

?> Zobacz film edukacyjny 

Zarządzanie zespołem

?> Zobacz kurs online 

Motywowanie pracowników, współpracowników i wolontariuszy

?> Zobacz kurs online 

69 Webinarium FAOO - Offboarding w organizacji pozarządowej

?> Zobacz webinaria 

Z czego bierze się zaangażowanie?

?> Zobacz film edukacyjny 

Rekrutacja wolontariuszy

?> Zobacz kurs online