Katalog kursów

Kursy w kategorii - Prawo i sprawy formalne

XXXIV Webinarium FAOO - Cztery rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO

?> Zobacz webinarium 

Organizacje po pandemii

?> Zobacz webinarium 

Spór w organizacji. Organizacje w sporze

?> Zobacz webinarium 

Bezpieczeństwo w podatkach dla organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinarium 

66 Webinarium - Sygnaliści i ich prawna ochrona

?> Zobacz webinarium 

74 Webinarium FAOO - Udzielanie informacji publicznych przez organizacje pozarządowe

?> Zobacz webinarium 

75 Webinarium FAOO - Dane osobowe w organizacji. Dobre i złe praktyki

?> Zobacz webinarium 

76 Webinarium FAOO - Znaki towarowe w praktyce organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinarium 

Ustawa o ekonomii społecznej - co zmienia w sytuacji organizacji pozarządowych?

?> Zobacz webinarium 

Karta Praw Podstawowych UE – ważny instrument dla organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinarium 

Przepisy o dostępności - obowiązki organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinarium 

Praca zdalna - przepisy, uregulowania wewnętrzne, dobre praktyki

?> Zobacz webinarium 

Regulacje antydyskryminacyjne i antymobbingowe w organizacji

?> Zobacz webinarium 

Statut organizacji - kilka ważnych zasad

?> Zobacz film edukacyjny 

Umowy w organizacji – na co zwracać szczególnie uwagę

?> Zobacz film edukacyjny 

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

?> Zobacz kurs online 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

?> Zobacz kurs online 

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

?> Zobacz kurs online 

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

?> Zobacz kurs online 

AML (Anti-Money Laundering)

?> Zobacz kurs online 

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

?> Zobacz kurs online 

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

?> Zobacz kurs online 

Poradnik on-line - Poradnik prawny dla organizacji pozarządowych

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

ABC prawa w praktyce organizacji pozarządowej

?> Zobacz kurs online 

Dokumenty wewnętrzne organizacji pozarządowej

?> Zobacz kurs online 

Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

?> Zobacz kurs online 

.

Kategorie tematyczne

Fundraising

Naucz się budować swoją finansową stabilność i niezależność. Dowiedz się więcej o pozyskiwaniu środków pozagrantowych.

129 materiały edukacyjne
Przywództwo i rozwój osobisty

Wzmocnij osobiste umiejętności potrzebne każdemu liderowi/liderce organizacji pozarządowej. 

51 materiały edukacyjne
Marketing
Sprawdź, jak projektować i wdrażać nowe usługi organizacji, aby aby lepiej odpowiadały na potrzeby klientów.
4 materiały edukacyjne
Zarządzanie ludźmi

Poznaj sposoby kierowania codzienną pracą czy realizacją projektu, aby skutecznie osiągać planowane cele. 

46 materiały edukacyjne
Zarządzanie organizacją

Naucz się całościowo i strategicznie patrzeć na organizację. Poznaj sposoby kierowania codzienną pracą czy realizacją projektu, aby skutecznie osiągać planowane cele.

19 materiały edukacyjne
Komunikacja zewnętrzna (promocja, PR)

Dowiedz się, jak zadbać o wizerunek organizacji i co zrobić, żeby informacje o jej działaniach i usługach docierały do właściwych odbiorców.

14 materiały edukacyjne
Prawo i sprawy formalne

Poznaj przepisy regulujące działania organizacji. Upewnij się, czy wiesz, jak w praktyce działać zgodnie z prawem. Pamiętaj, że nieznajomość prawa szkodzi!

26 materiały edukacyjne
Technologie w organizacji

Sprawdź, dlaczego stosowanie najnowszych narzędzi to za mało, by dokonać transformacji cyfrowej.  

16 materiały edukacyjne
Zarządzanie finansami w NGO

Dowiedz się, jak planować budżet, współpracować z księgową, rozliczyć dotację i za co odpowiada kierownictwo. 

6 materiały edukacyjne
Współpraca z otoczeniem

Poznaj zasady i przykłady budowania partnerstw i innych udanych, wspólnych przedsięwzięć.

6 materiały edukacyjne
Ewaluacja i badania

Sprawdź, jak projektować i prowadzić ewaluację, by stała się narzędziem rozwoju organizacji. Naucz się analizować dane statystyczne.

5 materiały edukacyjne
Kursy zamknięte

Tu znajdują się kursy przeznaczone dla osób uczestniczących w naszych programach edukacyjnych, np. Promengo czy Szkoła Fundraisingu.

4 materiały edukacyjne