Katalog kursów

Kursy w kategorii - Prawo i sprawy formalne

66 Webinarium - Sygnaliści i ich prawna ochrona

?> Zobacz webinaria 

Bezpieczeństwo w podatkach dla organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinaria 

Spór w organizacji. Organizacje w sporze

?> Zobacz webinaria 

Organizacje po pandemii

?> Zobacz webinaria 

Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

?> Zobacz kurs online 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

?> Zobacz kurs online 

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

?> Zobacz kurs online 

Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych

?> Zobacz kurs online 

XXXIV Webinarium FAOO - Cztery rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO

?> Zobacz webinaria 

XXXII Webinarium FAOO - Zapisy testamentowe - przyszłość fundraisingu?

?> Zobacz webinaria 

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

?> Zobacz kurs online 

Poradnik on-line - Poradnik prawny dla organizacji pozarządowych

?> Zobacz pigułka edukacyjna 

Dokumenty wewnętrzne organizacji pozarządowej

?> Zobacz kurs online 

ABC prawa w praktyce organizacji pozarządowej

?> Zobacz kurs online 

74 Webinarium FAOO - Udzielanie informacji publicznych przez organizacje pozarządowe

?> Zobacz webinaria 

75 Webinarium FAOO - Dane osobowe w organizacji. Dobre i złe praktyki

?> Zobacz webinaria 

76 Webinarium FAOO - Znaki towarowe w praktyce organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinaria 

Ustawa o ekonomii społecznej - co zmienia w sytuacji organizacji pozarządowych?

?> Zobacz webinaria 

83 Webinarium FAOO - Przepisy o dostępności - obowiązki organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinaria 

Karta Praw Podstawowych UE – ważny instrument dla organizacji pozarządowych

?> Zobacz webinaria