66 Webinarium - Sygnaliści i ich prawna ochrona

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego sygnalistom i ich prawnej ochronie, które odbyło się 16 grudnia 2021 r. Ekspertką podczas webinarium była Anna Wojciechowska-Nowak, gospodarzem spotkania był Grzegorz Wiaderek.

Główne treści:

  • Na czym polega skuteczny system sygnalizowania? Jak go stworzyć i jakie korzyści niesie dla firmy?
  • Kto może zgłosić problem i być objęty ochroną? Co to oznacza dla pracodawcy?
  • Jakich problemów najczęściej dotyczą zgłoszenia?
  • Jak chronić się przed ryzykiem, że wiedza o wewnętrznych nieprawidłowościach wypłynie poza organizację i narazi nas na szkody wizerunkowe?
  • Jak reagować na fałszywe zgłoszenia?

Osoba prowadząca:

Anna Wojciechowska-Nowak
Członkini Zarządu Linii Etyki Sp. z o.o., prawniczka po aplikacji adwokackiej, biegła przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu zarządzania ryzykiem i whistleblowingu. W latach 2004-2015 związana była z Fundacją Batorego, gdzie monitorowała postępowania sądowe w sprawach sygnalistów, prowadziła poradnictwo prawne oraz rzecznictwo dotyczące uregulowania problematyki whistleblowingu w Polsce. Autorka pierwszych w Polsce założeń do ustawy o ochronie sygnalistów, analiz społecznych i prawnych, badań nad orzecznictwem sądowym w sprawach dot. whistleblowingu oraz badań opinii publicznej nad postawami Polaków wobec sygnalistów i sygnalizowania. Wdraża whistleblowing w biznesie oraz instytucjach publicznych. Przygotowuje procedury sygnalizowania, prowadzi szkolenia. Prowadzi zajęcia na temat whistleblowingu na studiach podyplomowych na Akademii im. Leona. Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.