Test 50 pytań - narzędzie do oceny zarządzania organizacją pozarządową

  • Rodzaj: narzędzie online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do skorzystania z prostego testu pozwalającego dokonać autooceny zarządzania organizacją pozarządową w 5 obszarach:
• strategia,
• marketing,
• finanse,
• ludzie,
• organizowanie działań i pracy.

jest ocena, w jakim stopniu opis odpowiada praktyce zarządzania w Waszej organizacji. W tym celu skorzystaj ze skali zaproponowanej w teście. Po udzieleniu odpowiedzi wyświetli się łączna liczba punktów dla danego obszaru wraz z krótkim komentarzem, przydatnym w procesie formułowania wniosków i planowania ewentualnych zmian.

Możesz skorzystać z jednego lub z kilku modułów testu. Jeśli zdecydujesz się na ocenę wszystkich 5 obszarów, zachęcamy do zwizualizowania wyników na wykresie radarowym przy pomocy dostępnego poniżej arkusza Excel.