Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

 • Rodzaj: kurs online
 • Termin: dostęp nieograniczony
 • Wydawca: FAOO
 • Cena: bezpłatny

Kurs: "Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych" jest bezpłatnym szkoleniem on-line przeznaczonym wszystkich, którym bliskie jest myślenie o bezpieczeństwie pracujących osób. Skorzystać z niego powinni zarówno menedżerowie i menedżerki organizacji, jak i osoby pracujące w organizacjach, chcące mieć pewność, że są bezpieczne w miejscu pracy.

Zapraszamy do przejścia przez kurs dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze. Jest to kurs udostępniony na licencji producenta, w związku z tym wygląda inaczej niż większość kursów udostępnianych na Kursodromie.

Z większych różnic - w niektórych miejscach kurs jest wzbogacony o ścieżkę dźwiękową (nie zapomnij włączyć głośników). Nie ma też możliwości wydruku certyfikatu.

Główne treści kursu:

 1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
 2. Ochrona pracy kobiet i uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 3. Zatrudnianie młodocianych.
 4. Organizacja stanowisk pracy biurowej
 5. Metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia: wypadki
 6. Formalności związane z wypadkiem
 7. Prewencja i konsekwencje wypadków
 8. Postępowanie w razie wypadku i sytuacji zagrożenia: pożar
 9. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 10. Prawo pracy

Zapraszamy!