Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Mobbing jest przestępstwem i jest karalny, ale nie oznacza to, że zanika albo że problem jest nieistotny. Zadaniem menedżera/menedżerki jest nie tylko nie stosowanie mobbingu (to się wydaje oczywiste), ale i przeciwdziałanie jego występowaniu w miejscu pracy. Jak to zrobić - podpowiada szkolenie.

Co w kursie?

1. Zjawisko mobbingu.
2. Komunikacja a mobbing.
3. Sygnały alarmowe.
4. Konflikt a mobbing.
5. Odróżnienie sytuacji mobbingowych od niemobbingowych.
6. Skutki mobbingu dla jednostki.
7. Skutki mobbingu dla zespołu i organizacji.
8. Reakcja otoczenia na zachowania mobbingowe i reakcje ofiary.
9. Proces i dynamika mobbingu. Wzmożenie kontroli.
10. Proces i dynamika mobbingu. Obmowa i zawłaszczanie pracy.
11. Proces i dynamika mobbingu. Eskalacja zachowań mobbingowych.