74 Webinarium FAOO - Udzielanie informacji publicznych przez organizacje pozarządowe

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego zagadnieniom związanym z udzielaniem informacji publicznej przez organizacje pozarządowe. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "O prawie praktycznie", odbyło się 16 maja 2022 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Kiedy organizacja jest zobowiązana do udzielania informacji publicznych?
  • Jakie są obowiązki organizacji?
  • Co zrobić, żeby przygotować organizację do udzielania informacji publicznych?
  • Jakie mogą być powody odmowy udzielenia informacji publicznych?
  • Co robić w przypadku sporu prawnego?

Osoby prowadzące:

Krzysztof Izdebski
Prawnik, aktywista działający na rzecz przejrzystości życia publicznego. Ekspert forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego oraz Open Spending EU Coalition. Od wielu lat związany z III sektorem. Specjalizuje się w prawnych i praktycznych aspektach dostępu do informacji publicznej, partycypacji społecznej i przeciwdziałaniu korupcji. Autor wielu publikacji, w tym dotyczących algorytmów tworzonych na zlecenie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził wiele litygacji strategicznych dotyczących informacji publicznej. Brał udział w tworzeniu narzędzi informatycznych takich jak rejestr.io czy sejmometr.pl.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.