Spór w organizacji. Organizacje w sporze

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego wybranym zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia organizacji pozarządowych w okresie wychodzenia z pandemii koronawirusa. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "Co w prawie piszczy?", odbyło się 18 maja 2021 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Spór w organizacji: z członkami organizacji, konflikt we władzach, konflikty pracownicze - jak się zabezpieczyć, metody rozwiązywania sporów
  • Spór z innym podmiotem, z administracją, z partnerską organizacją, z dłużnikiem/z wierzycielem - jak się zabezpieczyć, metody rozwiązywania sporów, mediacje
  • Kiedy iść do sądu i czego się można spodziewać? Co robić w sytuacji sporów sądowych?

Osoby prowadzące:

Jarosław Gwizdak
Prawnik. Były sędzia i prezes sądu.  Obywatelski sędzia roku 2015. Edukator,  aktywista i wykładowca uczelniany.  Ekspert UE ds. reformy wymiaru  sprawiedliwości na Ukrainie, felietonista „Rzeczpospolitej”. Członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS w Warszawie. Absolwent Leadership Academy for Poland, Visegrad Insight Fellow.

Grzegorz Wiaderek
Członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Stały współpracownik FAOO.