Karta Praw Podstawowych UE – ważny instrument dla organizacji pozarządowych

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stanowiące część mini-cyklu "Co ważnego w prawie?", które odbyło się 27 marca 2023 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Osoby prowadzące:

Mirosław Wróblewski
Radca prawny, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Od 2019 r. członek zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI). Był ekspertem lub liderem kilku międzynarodowych projektów badawczych w zakresie dotyczących ochrony praw podstawowych. Jest autorem bądź redaktorem ponad 80 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Współpracownik i ekspert INPRIS w międzynarodowych projektach dotyczących Karty.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.