Dokumenty wewnętrzne organizacji pozarządowej

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Nie każdy menedżer musi samodzielnie tworzyć kluczowe dokumenty. Ale ważne jest, aby osoby uczestniczące w zarządzaniu organizacją potrafiły same formułować właściwe oczekiwania dotyczące treści dokumentów wewnętrznych, a później potrafiły weryfikować ich prawidłowość.

Główne treści kursu:

  • Tworzenie, treść i zmiana statutu organizacji.
  • Polityka rachunkowości.
  • Dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników.
  • Procedura bezpieczeństwa finansowego fundacji.
  • Inne dokumenty, regulaminy i instrukcje.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Grzegorza Wiaderka.

Grzegorz Wiaderek

Prawnik. Prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Prawa i Społeczeństwa. W latach 1999-2011 koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego. Wcześniej przez 4 lata był pracownikiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewodniczący Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Ekspert w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie składanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych programów grantowych (FIO, fundusze norweskie). Posiada bogate doświadczenia badawcze, ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Współpracował m.in.z Pozarządową Agencją Ewaluacji,PSDB, CASE-Doradcy.