75 Webinarium FAOO - Dane osobowe w organizacji. Dobre i złe praktyki

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "O prawie praktycznie", odbyło się 24 maja 2022 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Co to są dane osobowe? Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
  • Analiza ryzyka, procedury, dokumenty
  • Obowiązki organizacji jako administratora danych osobowych
  • Dobre i złe praktyki organizacji pozarządowych w zakresie postępowania z danymi osobowymi

 

Osoby prowadzące:

Andrzej Rybus-Tołłoczko
Prezes Eart sp. z o.o, administratywista, ukończył Wydział Prawa i Administracji UKSW, 10 lat pracował w urzędach samorządowych. Od ponad 20 lat działa w sektorze pozarządowym. Prowadził organizację pozarządową. Obecnie aktywnie działała m.in. w ZHP oraz OFOP. Szkoli przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych osobowych, zmian w prawie, narzędzi partycypacyjnych. Pełni funkcje w ciałach dialogu społecznego. Jest m.in. przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.