Bezpieczeństwo w podatkach dla organizacji pozarządowych

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego wybranym zagadnieniom prawnym, istotnym z punktu widzenia organizacji pozarządowych w okresie wychodzenia z pandemii koronawirusa. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "Co w prawie piszczy?", odbyło się 8 czerwca 2021 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Czym jest bezpieczeństwo w podatkach i czy można samodzielnie zbudować własną "tarczę podatkową"?
  • Odpowiedzialność finansowa, karno-skarbowa i podatkowa - kiedy i kogo dotyczy?
  • Jakie praktyki biznesowe w zakresie bezpieczeństwa podatkowego można zastosować w przypadku zarządzania organizacją. Przydatne i dostępne narzędzia

Osoby prowadzące:

Mateusz Piech
Prawnik. Doradztwem w obszarze podatków zajmuje się zarówno pod względem praktycznym, jak i naukowym. Specjalizuje się głównie w doradztwie podatkowym w zakresie podatków docho-dowych, VAT i PCC, ale jednocześnie brał udział w realizacji projektów z obszarów restrukturyzacji, planowania podatkowego, due dilligence oraz przeglądów i procedur podatkowych.

Grzegorz Wiaderek
Członek zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Stały współpracownik FAOO.