76 Webinarium FAOO - Znaki towarowe w praktyce organizacji pozarządowych

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego zagadnieniom związanym z ochroną znaków towarowych organizacji pozarządowych. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "O prawie praktycznie", odbyło się 2 czerwca 2022 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Definicja znaku towarowego, rodzaje znaków towarowych
  • Co w organizacji może podlegać ochronie jako znak towarowy?
  • Procedury i koszty ochrony znaków towarowych
  • Co robić w przypadku naruszenia znaku towarowego?

Osoby prowadzące:

Wojciech Włodarczyk
Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie), posiada również uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym (Monachium) oraz krajowego rzecznika patentowego. Adiunkt w Instytucie Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jest sędzią – arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT, a także sędzią domenowym w Sądzie Polubownym przy KIG. Doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim doświadczeniem nauczyciela akademickiego. Praktykę prawniczą jako zawodowy prawnik rozpoczął w 1995 roku. Założyciel i wspólnik kancelarii Włodarczyk + Włodarczyk Adwokaci i Rzecznicy Patentowi sp.p.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.