ABC prawa w praktyce organizacji pozarządowej

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Główne cele kursu: przygotowanie uczestników do samodzielnej oceny działań organizacji pod kątem ich zgodności z prawem oraz opracowania odpowiednich procedur i dokumentów. 

Główne treści: zasady tworzenia i wykładni prawa, interpretacja tekstu prawnego, prawo umów, sposoby i formy zawierania umów, cechy charakterystyczne wybranych umów nazwanych, prawo własności intelektualnej – od prawa autorskiego po ochronę logo organizacji, działalność organizacji w internecie, odpowiedzialność członków zarządu i samej organizacji.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Jarosława Gresera i Adriana Ignasiaka.

Jarosław Greser
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM, studiował również administrację i socjologię. Partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku. W sektorze pozarządowym pracuje od 2003 roku, na stałe związany jest z Fundacją Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych. Od 9 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, praw autorskich i prawa nowych technologii. Autor licznych publikacji z tego zakresu. Trener certyfikowany przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu prawa i przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych.

Adrian Ignasiak
Studiował na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2011 roku partner w Kancelarii Ochrony Wiedzy i Wizerunku, a od 2008 roku prezes Fundacji Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych. Od 5 lat współpracuje z przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w zakresie obsługi prawnej, doradztwa biznesowego oraz szkoleń. Doświadczony menedżer projektów szkoleniowych i rekrutacyjnych ukierunkowanych na biznes i Trzeci Sektor, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzysektorowej. Doświadczenie poparte ponad 7 tysiącami godzin pracy oraz certyfikatem Prince2 Foundation. Prowadził także szkolenia z zakresu fundraisingu i wybranych zagadnień prawnych.