Ustawa o ekonomii społecznej - co zmienia w sytuacji organizacji pozarządowych?

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego nowej ustawie o ekonomii społecznej, stanowiące część mini-cyklu "Co ważnego w prawie?", które odbyło się 20 marca 2023 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Co reguluje ustawa o ekonomii społecznej?
  • Pojęcie podmiotu ekonomii społecznej.
  • Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego.
  • Jakie są nowe uprawnienia i obowiązki organizacji wynikające z ustawy?
  • Jak przygotować organizację do korzystania z postanowień ustawy?

 

Osoby prowadzące:

Łukasz Gorczyński
Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód” działającego w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny i przewodniczący Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”. Doradca i szkoleniowiec w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych. Współautor bloga poświęconego tematyce funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org i serwisu proste.ngo.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.