Empatia w zarządzaniu - zarządzanie empatią

  • Rodzaj: film edukacyjny
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

"Empatia" pojawia się dziś w wielu kontekstach - ludzie powinni być empatyczni, empatyczny szef to szef dobry, wykazywanie się empatią jest wskazane... Ale co tak naprawdę to oznacza? Czy w ogóle jest empatia i jak ją stosować (lub nie) w miejscu pracy?

Na pytania te (i wiele innych) odpowie Jacek jakubowski.

Jacek jakubowski, trener, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wieloletni prezes RadyTrenerów przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. członek amerykańskiej organizacji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA. A przy tym - wielbiciel i propagator zachowań empatycznych.

Nagranie powstało na podstawie prezentacji Jacka Jakubowskiego, wygłoszonej podczas spotkania zamykającego 4. edycję Programu Menedżerowie NGO PROMENGO 4 stycznia 2018 r..

Zapraszamy!