Ocena okresowa oparta na kompetencjach

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Kurs „Ocena okresowa oparta na kompetencjach” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób odpowiadających za kształtowanie polityki kadrowej w organizacjach oraz dla menedżerów i menedżerek pracujących z zespołami – stałymi, akcyjnymi, rozproszonymi. Dla wszystkich tych, którzy wierzą – lub są gotowi uwierzyć – że ocena jest narzędziem rozwojowym, pomagającym osiągać cele osobiste i cele organizacji.

Cele kursu

 

  • przedstawienie zasad projektowania i prowadzenia oceny okresowej w organizacji,
  • wyjaśnienie tych zasad na konkretnym przykładzie,
  • zaprezentowanie wytycznych do opracowania profilu kompetencji,
  • uświadomienie roli oceny okresowej w procesie rozwoju pracownika (wolontariusza),
  • omówienie błędów i trudności występujących podczas oceny oraz dobrych praktyk radzenia sobie z tymi trudnościami.