"No asshole rule" Suttona - jak nie być toksycznym menedżerem?

  • Rodzaj: film edukacyjny
  • Termin: FILMY EDUKACYJNE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie