Coaching

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Coaching to jedna z metod wspierania pracowników. Czasem jest potrzebny, czasem nie. Pomaga w jednych sytuacjach, w innych jest kompletnie zbędny. Ale ta popularna "usługa" często jest rozumiana jako lek na całe zło, uniwersalny sposób na rozwój ludzi i zespołów. Albo, dla niektórych, to rodzaj hochsztaplerstwa, wyciągania pieniędzy za nic. Zanim wyrobisz sobie swoje własne zdanie, skorzystaj ze szkolenia, które wprowadza w temat coachingu.

Co w kursie?

1. Wstęp o coachingu.
2. Biuro.
3. Coach, coaching...
4. Podejście do coachingu
5. Podstawowe narzędzia - rozmowy coachingowe.
6. Funkcja pytań.