69 Webinarium FAOO - Offboarding w organizacji pozarządowej

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego rozstawianiu się z członkami zespołów. Webinarium odbyło się 21 lutego 2022 r.

Składy zespołów w organizacjach pozarządowych mogą często się zmieniać. Zarówno członkinie, jak i wolontariusze czy pracowniczki z różnych względów rozstają się z organizacjami w których działali bądź pracowali. Proces rozstawania się z członkiem zespołu może nie być łatwy zarówno z uwagi na konieczność zajęcia się wieloma sprawami, w które dana osoba była zaangażowana w organizacji, jak i zachowanie z nią dobrych (i trwałych) relacji.

Celem webinarium jest przybliżenie procesu offboardingu, jego zastosowania i użyteczności podczas rozstawania się zarówno z pracowniczkami, jak wolontariuszami czy członkiniami organizacji. Podczas spotkania omówimy kolejne etapy offboardingu i zastanowimy się nad tym, jak ustalić warunki rozstania, jak komunikować zmiany z zespole, jak zadbać o przekazanie obowiązków czy jak pożegnać byłego współpracownikiem i jak utrzymać z nim/nią dobre relacje z tak, aby zyskać w jego/jej osobie sojusznika organizacji. Przygotujemy wzorcowy plan i checklisty ułatwiające zaplanowanie offboardingu.

Osoba prowadząca - Joanna Schmidt
Psycholożka, doktor nauk ekonomicznych; adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Zajmuje się badaniami organizacji pozarządowych, ich funkcjonowaniem i rozwojem, a także zasobami ludzkimi w organizacjach oraz wybranymi aspektami psychologii w zarządzaniu. Jest zastępcą kierownika w Zespole Badawczym ds. Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadząc szkolenia, konsultacje i badania. Trenerka w programie PROMENGO, prowadzonym przez FAOO.