Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

"Ludzie są największym dobrem organizacji" słychać często. Ale czy na pewno tak są traktowani? Zapraszamy do udziału w kursie, który pokaże, jak zarządzać, aby wspierać zarówno pojedyncze osoby, jak i całe zespoły.

Co w kursie?

1. Zarządzanie wspierające rozwój ludzi i zespołów.
2. Znaczenie stylu zarządzania dla rozwoju.
3. Zarządzanie a rozwój.
4. Styl zarządzania jako narzędzie rozwoju pracownika.
5. Coaching menedżerski.
6. Umiejętności i narzędzia wspierające rozwój pracownika.
7. Umiejętności diagnozowania.
8. Styl zarządzania jako narzędzie rozwoju zespołu.