64 Webinarium FAOO - Konflikty w zespole

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinarium poświęconego dysfunkcjom pracy zespołowej. Webinarium, stanowiące część mini-cyklu "Dysfunkcje, konflikty, wypalenie - skuteczne recepty", odbyło się 30 listopada 2021 r. w ramach projektu Mobilna Akademia NGO (MANGO), realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy z Funduszy EOG.

Główne treści:

  • Konflikt – czym jest, jak go rozpoznać; przyczyny konfliktów i strategie osób w konflikcie
  • Jak rozwiązywać konflikty – przegląd sposobów „wewnętrznych” i ze wsparciem zewnętrznym
  • Rozwiązywanie konfliktu w organizacji – jak określić granice swojego wpływu, jak zadbać o siebie

Osoba prowadząca:

Marta Henzler
Trenerka umiejętności społecznych, superwizorka, socjolożka. Od prawie dwudziestu lat pracuje rozwojowo z liderami/liderkami sektora społecznego, grupami i społecznościami. Wspiera zespoły i osoby nimi zarządzające w rozwiązywaniu konfliktów i radzeniu sobie z nimi. Na co dzień w Stowarzyszeniu BORIS, aktywna członkini Stowarzysze-nia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.