Efektywność w zarządzaniu pracownikiem

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Dobre zarządzanie ludźmi nie oznacza tylko sprawnego kierowania zespołem jako całością. To również dostrzeganie poszczególnych osób zaangażowanych w jego pracę. Szkolenie koncentruje się na wymiarze indywidualnym zarządzania, obejmując kluczowe elementy ważne z perspektywy menedżera/menedżerki.

Co w kursie?

1. Efektywność zarządzania pracownikiem - wprowadzenie.
2. Sytuacyjne planowanie i organizowanie
3. Motywowanie dopasowane do pracownika.
4. Sytuacyjna kontrola i ocena.