Efektywność w zarządzaniu zespołem

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Fazy rozwoju zespołu istotnie wpływają na sposób jego zarządzania. W zależności od tego, jak zespół jest zgrany, spójny i wspólnie myślący, różne podejścia należy zastosować. Szkolenie wspiera menedżerów i menedżerki, którzy chcą dopasować swój styl i sposób zarządzania do bieżącej sytuacji "procesowej".

Co w kursie?

1. Efektywność w zarządzaniu zespołem - wprowadzenie.
2. Sytuacyjne zarządzanie a rozwój zespołu.
3. Jak zarządzać zespołem na etapie formowania?
4. Jak zarządzać zespołem na etapie docierania?
5. Jak zarządzać zespołem gdy normuje się i współdziała?