XXIV Webinarium FAOO - Moja zmiana czy nasza zmiana?

  • Rodzaj: webinarium
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Webinarium „Moja zmiana czy nasza zmiana? Czy partnerstwo można tworzyć partycypacyjnie?” poświęcone było idei i praktyce budowania partnerstwa w oparciu o dobro wspólne. Jak definiować dobro wspólne? Co zrobić, żeby liderzy społeczni włączyli się do partnerstwa? Jak sprawić, aby partnerstwo przetrwało dłużej niż trwa projekt?

Na przykładzie Ełckiego Lokalnego Partnerstwa, które powstało w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW, Iwona Olkowicz opowiedziała o doświadczeniach wspólnych działań grupy liderów społecznych, prowadzonych nieprzerwanie od 2014 roku.

Działasz w partnerstwie lokalnym? Czujesz potrzebę włączenia się w działania partnerstwa? A może nie ma jeszcze u Ciebie takiej formy współpracy? Obejrzyj zapis webinarium!

Webinarium prowadziła Iwona Olkowicz, która działa w organizacjach pozarządowych od ponad 20 lat, koordynatorka wielu programów społecznych, głównie grantowych i stypendialnych. Przez 17 lat związana z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, od 2 lat mieszka i działa w Ełku, gdzie m.in. rozwija program Działaj Lokalnie w powiecie ełckim oraz Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej. Trenerka organizacji pozarządowych, tutorka w programie Liderzy PAFW (VI i XI edycja) oraz edukatorka programu AFLATOUN.