XXII Webinarium FAOO - Analiza pola sił

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Sprawne prawne i skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową wymaga nie tylko dobrych chęci, entuzjazmu i determinacji, ale też wiedzy, doświadczenia, procedur, procesów i zasad. Krótko mówiąc - systemu zarządzania. Jednemu z nich, modelowi o nazwie BINGO, poświęcone było X Webinarium FAOO.

W otoczeniu organizacji pozarządowych, ale i wewnątrz samych stowarzyszeń i fundacji przez ostatnie lata następowało dużo zmian. Zmieniały się źródła finansowania, podejście do zatrudnienia w sektorze, promocji działań czy funkcjonowania w oparciu o strategię. Odpowiadanie na potrzeby odbiorców i sprawna realizacja celów statutowych w obliczu tych zmian wymaga, aby podmioty sektora pozarządowego były dobrze zarządzane.

A jak to wygląda w praktyce? Najczęściej skupiamy się na zarządzaniu projektami, pozyskiwaniu środków czy bieżących wyzwaniach. O całościowym zarządzaniu organizacją rzadko mówimy. W efekcie nasza stabilność organizacyjna i finansowa jest często niewielka. Jeśli chcemy, aby nasza organizacja pozarządowa działała stabilnie i długofalowo, aby się rozwijała - warto świadomie nią zarządzać!

Jak to można zrobić? Jedną z opcji jest skorzystanie z modelu zarządzania organizacją pozarządową BINGO. Jedną z jego współautorek jest Ewa Gałka, która była ekspertem podczas X Webinarium FAOO.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym, jak zapewnić rozwój i stabilność organizacji pozarządowej. Jakie obszary powinny być uwzględniane w zarządzaniu? Jaka powinna być rola prezesa/prezeski i członków zarządu? Jakie są korzyści i wyzwania związane z poszczególnymi aspektami zarządzania organizacją. A wszystko było oparte na Modelu Zarządzania Organizacją Pozarządową BINGO, opracowany z inicjatywy Centrum PISOP przy zaangażowaniu wielu organizacji pozarządowych i ekspertów. Model BINGO jako pierwszy w Polsce kompleksowo uwzględnia kluczowe aspekty zarządzania organizacją pozarządową.