Sprzedaż w organizacji pozarządowej - działalność odplatna i gospodarcza

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Kurs "Sprzedaż w organizacji pozarządowej..." przeznaczony jest dla tych przedsiębiorczych menedżerów i menedżerek, którzy podejmują ryzyko związane ze sprzedażą produktów lub usług.

Główne treści kursu:

  • Czym jest działalność statutowa odpłatna, a czym gospodarcza?
  • Jakie dodatkowe obowiązki wynikają z prowadzenia obu rodzajów działalności?
  • Jakie kroki należy podjąć, aby rozpocząć działalność odpłatną lub gospodarczą?
  • Co wpływa na sukces w prowadzeniu biznesu?
  • Do czego służy biznesplan i jak go napisać?

Kurs powstał na podstawie scenariusza Doroty Pieńkowskiej

Dorota Pieńkowska
Związana z sektorem pozarządowym od 1995 roku. Obecnie pracuje w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich, gdzie analizuje kondycję finansową organizacji i ocenia ich zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, analizuje ryzyko, a także na bieżąco monitoruje portfel pożyczek. Jest członkiem Zarządu Fundacji dla Polski, wspierającej rozwój filantropii w Polsce, a od 2004 roku także członkiem Zarządu Stowarzyszenia BORIS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej na rzecz organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Główne obszary tematyczne jej szkoleń to: zarządzanie finansami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne. Członek-założyciel Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.