Jak przygotować materiały prasowe?

  • Rodzaj: pigułka edukacyjna
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatna

Materiał "Jak przygotować materiały prasowe?" przeznaczony jest dla osób, które zajmują się (lub mają wpływ) na kształtowanie działań promocyjnych, informacyjnych i reklamowych organizacji, a przede wszystkim dla osób, które bezpośrednio szykują materiały prasowe, wysyłane do dziennikarzy lub zamieszczane na stronie internetowej organizacji lub w innym miejscu.

Rodzaje informacji prasowych, ich formaty, elementy składowe - to tylko niektóre części tego krótkiego, lecz bardzo treściwego materiału. Co więcej, znajdziesz tam również kilka porad dotyczących bardzo ważnego "narzędzia", jakie wiele organizacji może zastosować, czyli artykułu eksperckiego.

A to wszystko dostępne w dwóch formach - zarówno w wersji tekstowej (w formacie pdf), jak i jako audiobook (w formacie mp3).

Zapraszamy - połknij tę pigułkę (edukacyjną)!