Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej - wybrane zagadnienia

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie

Główne cele kursu: nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu budżetowania, zarządzania kosztami, analizy finansowej, a także uzyskanie odpowiedniego poziomu biegłości w posługiwaniu się narzędziami do zarządzania finansami.

Główne treści: funkcja zarządzania finansami, podział odpowiedzialności zarządu i księgowości, klasyfikacja kosztów, struktura kosztów, budżetowanie, podstawy rachunku kosztów, wykorzystanie danych księgowych do celów monitoringu, sprawozdania finansowe i ich analiza, podejmowanie decyzji finansowych, przepływy finansowe.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Teresy Zagrodzkiej.

Teresa Zagrodzka
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała m.in. z Fundacją Batorego w ramach programu Letnia Szkoła Ekonomii, Fundacją dla Polski, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Współautorka serwisu „Księgowość” i „Finanse” w portalu pozarządowym www.ngo.pl. Autorka publikacji w ramach serii 3W wydawanych przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR i artykułów na temat zarządzania finansami organizacji pozarządowych (gazeta.ngo.pl). Konsultant i trener w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych, członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, audytor wewnętrzny (normy ISO 9001: 2008).