Zarządzanie sobą w czasie

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

W trakcie szkolenia poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jak wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju i pielęgnowania więzi z innymi, nawet wówczas jeśli masz poczucie, że masz wiele obowiązków i zadań, które Ci to uniemożliwiają?
  2. W jaki sposób odróżniać to, co najważniejsze, od tego, co mniej ważne?
  3. Jak planować swoje działania, by odczuwać satysfakcję zamiast poczucia porażki z powodu wielu niezrealizowanych zadań?
  4. Jakie są reguły skutecznego planowania?
  5. Jak efektywnie wyznaczać sobie cele?
  6. Co zrobić, aby odciążyć się, przekazując część zadań podwładnemu lub członkowi rodziny?

Kurs jest udostępniony na licencji producenta (Smart Education), w związku z tym wygląda inaczej niż większość kursów udostępnianych na Kursodromie.Dlatego też nie znajdziesz tu dwóch elementów, które znasz z innych kursów - oddzielnego testu końcowego oraz certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu.