Jak zarządzać (i nie zarządzać) organizacją non-profit?

  • Rodzaj: film edukacyjny
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Tajniki zarządzania i kierowania organizacjami pozarządowymi przybliża

dr hab. Marek Rymsza z Instytutu Spraw Publicznych.

Film powstał podczas spotkania zamykającego II edycję Programu Menedżerowie NGO PROMENGO, które odbyło się 1 lipca 2015 roku.