Marketing w organizacjach pozarządowych

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Główne cele kursu: wzmocnienie kompetencji potrzebnych uczestnikom do wdrożenia podejścia marketingowego oraz stworzenia planu marketingowego dla własnej organizacji.

Główne treści: najważniejsze pojęcia marketingu, budowanie strategii marketingowej w oparciu o marketing mix, wybrane modele i narzędzia marketingowe w praktyce, badania dla celów marketingu, komunikacja i promocja, internetowe narzędzia promocji, strategie marketingowe w teorii i praktyce, przygotowanie planu marketingowego.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Andrzeja Pietruchy.

Andrzej Pietrucha
Trener i ekspert ds. fundraisingu oraz marketingu w organizacjach non-profit. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Dyplom z wyróżnieniem na City University otrzymał za pracę: To what extent do Polish large scale charities use marketing as a strategic tool. Stypendysta British Council oraz CEE Trust for Civil Society, stażysta amerykańskiej United Way. Członek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od 1999 roku związany z Fundacją Wspólna Droga oraz Fundacją ITAKA. Obecnie kieruje Fundacją Banku Ochrony Środowiska.