Jajko na twardo po wiedeńsku, czyli zarządzanie poprzez pełną partycypację

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Kurs ten skierowany jest przede wszystkim do osób kierujących organizacjami lub dużymi projektami, ale może też przydać się wszystkim, którzy chcą poznać alternatywny sposób zarządzania.

Cele kursu:

  • poszerzenie wiadomości z zakresu zarządzania organizacją,
  • przedstawienie alternatywnego do tradycyjnych systemu zarządzania organizacją,
  • zachęcenie do przyjmowania szerszej perspektywy w myśleniu o rozwoju pracowników,
  • skłonienie do refleksji nad własną organizacją i możliwościami dokonania zmian w duchu partycypacji.

Kurs powstał na podstawie scenariusza przygotowanego przez Marcina Boguckiego.

Marcin Bogucki
Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW; trener, absolwent drugiej edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Trenerów przy Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”. Współpracował ze Stowarzyszeniem BORIS, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją ITAKA. Prowadził warsztaty profilaktyczne w ramach programu „Nie uciekaj” skierowanego do uczniów gimnazjów. Szkolił sieci lokalnych współpracowników BORIS na Mazowszu z zakresu budowania zespołu, komunikacji i pracy z projektem. Pracował jako specjalista ds. uzależnień w jednym z warszawskich ośrodków pomocy społecznej oraz jako konsultant telefonu zaufania dla zaginionych i ich rodzin. Obecnie prowadzi także szkolenia na temat programu Google Grants.