CSR a współpraca organizacji społecznych z biznesem

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Podczas szkolenia dowiesz się więcej o CSR (Corporate Social Responsibility) oraz możliwościach współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem, jakie niesie za sobą wciąż wzmacniający się trend zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji społecznych. Do udziału zapraszamy zarówno liderów, jak i osoby zajmujące się relacjami z biznesem i pozyskiwaniem środków, którzy dotychczas nie przyglądali się bliżej zagadnieniom CSR. Skorzystać z niego mogą nie tylko stawiający pierwsze kroki we współpracy z firmami, ale także Ci, którzy posiadają już doświadczenie i poszukują inspiracji.

Szkolenie składa się z trzech modułów:

  • Czym jest CSR i skąd czerpać o nim wiedzę?
  • Jak organizacje społeczne mogą wykorzystywać potencjał CSR we współpracy z biznesem?
  • NGO jako ekspert