Standardy i procedury zarządzania w organizacjach pozarządowych

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do korzystania ze ścieżki tematycznej poświęconej standardom i procedurom zarządzania w organizacjach pozarządowych. Obecnie znajdziesz tutaj trzy kursy online i narzędzie interaktywne ułatwiające zawieranie różnego rodzaju umów.

Zapraszamy do skorzystania ze szczególnie polecanych materiałów, ale też przejrzenia wszystkich zasobów, jakimi dysponujemy - może jest tam coś, czego właśnie szukasz?
 
W pakiecie podstawowym proponujemy:
 
  • Organy nadzoru w organizacji pozarządowej - kurs online z certyfikatem
  • Dokumenty wewnętrzne w organizacjach pozarządowych - kurs online z certyfikatem
  • Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy - kurs online
  • Poradnik prawny dla organizacji pozarządowych - narzędzie interaktywne