Zarządzanie organizacją pozarządową wedłog modelu BINGO

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do kurs poświęconego zarządzaniu organizacją pozarządową według modelu BINGO. To kompleksowy pomysł na zarządzanie, opracowany przez Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Kurs jest podzielony na 5 głównych modułów:

1. Wprowadzenie do zarządzania organizacją pozarządową.
2. Rozwój i doskonalenie organizacji.
3. Zarządzanie zespołem.
4. Zarządzanie finansami.
5. Komunikacja i kształtowanie relacji.