Zarządzanie wynikami

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników nie jest domeną biznesu. W każdym sektorze osoby zarządzające powinny koncentrować się na uzyskaniu jak najlepszych wyników - co oczywiście w różnych branżach będzie oznaczało co innego. Szkolenie pomoże wejść w ten temat i poznać metody ułatwiające osiąganie dobrych wyników.

Co w kursie?

1. Zarządzanie wynikami - wprowadzenie.
2. Planowanie.
3. Organizowanie.
4. Delegowanie w praktyce.
5. Kierowanie.
6. Kontrolowanie.