Bezpieczeństwo cyfrowe

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Według normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 na bezpieczeństwo informacji składa się kilka elementów. Udział w kursie pozwoli Ci dowiedzieć się, jak poniższe warunki można spełnić w kontekście bezpieczeństwa cyfrowego.

Co w kursie?

1. Poufność..
2. Integralność.
3. Dostępność.
4. Autentyczność.
5. Rozliczalność.
6. Niezaprzeczalność.
7. Niezawodność.