Przewaga jako świadoma decyzja strategiczna

  • Rodzaj: film edukacyjny
  • Termin: FILMY EDUKACYJNE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie

Decyzje - i w życiu, i w pracy - podejmować można na różne sposoby. Spontanicznie, po przemyśleniu, idąc za ogólnymi trendami lub właśnie wbrew nim. Można również podejść do procesu podejmowania decyzji jak do realizacji strategii - określonego planu, którego wdrażanie zbliża do konkretnego celu.
O takim podejściu do podejmowania decyzji mówił dr Przemysław Jóskowiak podczas wykładu "Przewaga jako świadoma decyzja strategiczna", który otwierał II edycję Programu Menedżerowie NGO PROEMENGO 6 września 2014 r.
Zwracał uwagę, że menedżerowie i menedżerki, podejmując decyzje dotyczące organizacji, jakimi zarządzają, ale i dotyczące ich własnego rozwoju, powinni zwracać uwagę na aspekt strategiczny, brać pod uwagę różne aspekty, a przede wszystkim - traktować decyzje jako element budowania przewagi - nad innymi organizacjami, innymi podmiotami, ale i może nad innymi menedżerami/menedżerkami...
Zapraszamy!