Zarządzanie zmianą

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do udziału w kursie na temat zarządzania zmianą. Co w programie?

1. Zmiana - wprowadzenie.
2. Ja w zmianie.
3. Wspieranie pracownika w zmianie.
4. Komunikacyjne wyzwania podczas wprowadzania zmiany.
5. Zmiana w organizacji okiem eksperta.