Rozwiązywanie problemów i myślenie innowacyjne

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Kurs składa się z dwóch głównych części, poświęconych podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. W każdej z nich znalazło się kilka ciekawych zagadnień.

Podejmowanie decyzji:

1. Decyzja? Problem?
2. Style podejmowania decyzji
3. Samodzielnie czy z innymi
4. Kryteria wyboru stylu podejmowania decyzji
5. Pułapki decyzyjne

Rozwiązywanie problemów

1. Model rozwiązywania problemów
2. Rozwiązywanie problemów w 4 krokach
3. Bariery rozwiązywania problemów