Statystyka w ewaluacji - badania ilościowe

  • Rodzaj: pigułka edukacyjna
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Materiał "Statystyka w ewaluacji - badania ilościowe", przeznaczony jest dla osób, które zajmują się (lub mają wpływ) na organizację lub realizację badań ewaluacyjnych. Przyda się także osobom, które wykorzystują (lub planują wykorzystywać) badania w innych obszarach funkcjonowania organizacji pozarządowych

Materiał koncentruje się na zagadnieniach związanych z doborem próby. To tylko część zagadnienia "badań ilościowych", ale zarazem ta, która jest często niedoceniana. A przecież to właśnie od doboru próby, doboru respondentów, zależy wiarygodność i użyteczność całego badania.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, a następnie do zajrzenia do pierwszej części, "Statystyka w ewaluacji - do czego jest potrzebna", poświęconej w ogóle zastosowaniu statystyki w ewaluacji.

Zapraszamy - połknij tę pigułkę (edukacyjną)!