Statystyka w ewaluacji - do czego jest potrzebna

  • Rodzaj: pigułka edukacyjna
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Materiał "Statystyka w ewaluacji - do czego jest potrzebna" przeznaczony jest dla osób, które zajmują się (lub mają wpływ) na organizację lub realizację badań ewaluacyjnych. Przyda się także osobom, które wykorzystują (lub planują wykorzystywać) badania w innych obszarach funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Odpowiedź na zadane na wstępie pytanie jest prosta: statystykę w ewaluacji można wykorzystać do dwóch celów: po pierwsze - po to, żeby móc opisać własności pewnej zbiorowości; po drugie - żeby z określoną dokładnością poznać własności pewnej większej zbiorowości na podstawie próby.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, a następnie do zajrzenia do drugiej części, "Statystyka w ewaluacji - badania ilościowe", poświęconej badaniom ilościowym w ewaluacji.

Zapraszamy - połknij tę pigułkę (edukacyjną)!