Umiejętności interpersonalne

  • Rodzaj: kurs online
  • Termin: KURS ON-LINE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatnie

Główne cele kursu: wzmocnienie umiejętności efektywnej komunikacji, a także kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji oraz zarządzaniem konfliktami w organizacji.

Główne treści: osobiste kompetencje komunikacyjne, zasady i techniki sprawnego komunikowania się,skuteczna komunikacja drogą elektroniczną, modele podejmowania decyzji w organizacji,strategie postępowania podczas podejmowania decyzji, konflikt a komunikacja, struktura konfliktu i jego przebieg, rozwiązywanie konfliktów.

Kurs został przygotowany na podstawie scenariusza Marcina Boguckiego.

Marcin Bogucki

Socjolog, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW; trener, absolwent drugiej edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkoły Trenerów przy Stowarzyszeniu Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”. Współpracował ze Stowarzyszeniem BORIS, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją ITAKA. Prowadził warsztaty profilaktyczne w ramach programu „Nie uciekaj” skierowanego do uczniów gimnazjów. Szkolił sieci lokalnych współpracowników BORIS na Mazowszu z zakresu budowania zespołu, komunikacji i pracy z projektem. Pracował jako specjalista ds. uzależnień w jednym z warszawskich ośrodków pomocy społecznej oraz jako konsultant telefonu zaufania dla zaginionych i ich rodzin. Obecnie prowadzi także szkolenia na temat programu Google Grants.