BINGO - model zarządzania NGO - X Webinarium FAOO

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Nagranie jest zapisem webinarium, które poprowadziła Ewa Gałka z Centrum PISOP. Tematem wirtualnego spotkania był model zarządzania organizacjami pozarządowymi BINGO, którego Ewa Gałka jest współautorką. Webinarium odbyło się 25 lutego 2016 r.

Podczas webinarium rozmawialiśmy o tym, jak zapewnić rozwój i stabilność organizacji pozarządowej. Jakie obszary powinny być uwzględniane w zarządzaniu? Jaka powinna być rola prezesa/prezeski i członków zarządu? Jakie są korzyści i wyzwania związane z poszczególnymi aspektami zarządzania organizacją. A wszystko było oparte na Modelu Zarządzania Organizacją Pozarządową BINGO, opracowany z inicjatywy Centrum PISOP przy zaangażowaniu wielu organizacji pozarządowych i ekspertów. Model BINGO jako pierwszy w Polsce kompleksowo uwzględnia kluczowe aspekty zarządzania organizacją pozarządową.