XXI Webinarium FAOO - Zanim podpiszesz sprawozdanie finansowe...

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

Zapraszamy do obejrzenia nagrania XXI Webinarium FAOO - „Zanim podpiszesz sprawozdanie finansowe...”. 21 kwietnia spotkaliśmy, żeby dobrze przygotować się do zrozumienia i zaprezentowania dokumentów finansowych organizacji. Przecież do walnych zgromadzeń i spotkań z radami fundacji już nie zostało wiele czasu... Księgowi w organizacjach do ostatniego dnia marca powinni przygotować pierwszą wersję sprawozdania finansowego. I zapewne to zrobili. Ale to nie księgowy zatwierdza sprawozdanie i nie księgowy jest zobowiązany do przesłania go do organu nadzoru czy prezentacji na walnym zgromadzeniu członków. Za to odpowiada...? Właśnie tak! Zgodnie z Ustawą o rachunkowości to kierownik jednostki - a więc najczęściej cały zarząd - a także organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe - np. Komisja Rewizyjna czy Rada Fundacji - odpowiadają za prawidłowość sporządzonego sprawozdania. A w ostatnich dwóch latach było dużo zmian dotyczących wzorów sprawozdań finansowych....

W nagraniu znajdziesz podpowiedzi, co warto sprawdzić w tabelach rachunku zysków i strat i w bilansie, np. czy nasze sprawozdanie jest przygotowane według obowiązującego wzoru ? Jak przeczytać i interpretować podstawowe dane ze sprawozdania finansowego - co może oznaczać wynik finansowy ujemny? Co warto zweryfikować w pozostałych pozycjach?

Webinarium poprowadziła Teresa Zagrodzka - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SGH w zakresie audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości. Od 1991 roku związana z sektorem pozarządowym, współpracowała z organizacjami takimi jak np. Fundacja Batorego, Fundacja dla Polski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, FISE. Autorka wielu publikacji o tematyce finansowej, w tym artykułów na portalu ngo.pl. Konsultantka i trenerka w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Obecnie dyrektorka działu ekonomii społecznej w TISE SA.