Czy organizacje pozarządowe dobrze zarządzają ludźmi?

  • Rodzaj: filmy edukacyjne
  • Termin: FILMY EDUKACYJNE
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatny

"Ludzie są najważniejszą wartością i siłą napędową organizacji". Czy ta popularna w sektorze pozarządowym deklaracja jest prawdziwa czy jest raczej pustym sloganem? III Spotkanie FAOO stanowiło okazję do poszukania odpowiedzi na to pytanie.

4 grudnia 2014 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie spotkały się osoby zainteresowane trudnym zagadnieniem - zarządzaniem ludźmi w organizacjach pozarządowych.

Kilkadziesiąt uczestników i uczestniczek oraz 7 zaproszonych gości przyglądało się sytuacji w III sektorze, rozmawiało o największych dylematach osób zarządzających zespołami w fundacjach i stowarzyszeniach oraz zastanawiało się nad zmianą pokoleniową, jaka zachodzi w wieli organizacjach.

Dla wszystkich tych, którzy nie mogli być na III Spotkaniu FAOO (oraz dla tych, którzy byli, ale chcieliby wrócić do tematu), przygotowaliśmy filmowy skrót wystąpień naszych gości.

W kolejności pojawiania się na "scenie":

1. Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor - Zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych w liczbach.

2. Paweł Jordan, Stowarzyszenie BORIS - Dylematy zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych - cz. 1

3. Przemysław Radwan-Rohrenschef, Fundacja Szkoła Liderów - Dylematy zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych - cz. 2

4. Ewa Smuk-Stratenwerth, Stowarzyszenie "Ziarno" - Dylematy zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych - cz. 3

5. Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych - Ludzie w procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach. Problem sukcesji - cz. 1

6. Danuta Przywara, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Ludzie w procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach. Problem sukcesji - cz. 2

7. Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi - Ludzie w procesie zmiany. Zmiana pokoleniowa w organizacjach. Problem sukcesji - cz. 3