Fundraising offline czy online. Dylematy i oczywistości strategicznych wyborów fundraisera

  • Rodzaj: filmy edukacyjne
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Pakiet filmów edukacyjnych "Fundraising offline czy online? Dylematy i oczywistości strategicznych wyborów fundraisera" powstał na podstawie prezentacji prelegentów i prelegentek, których gościliśmy podczas IX Spotkania FAOO, 6 czerwca 2018 r

Tematem przewodnim konferencji było rozróżnienie (a może właśnie nie?) pozyskiwania środków z wykorzystaniem technologii informatycznych i tzw. tradycyjnych. Spotkanie było okazją do poznania doświadczeń organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach i na różną skalę, ale prowadzących intensywne działania fundraisingowe z wykorzystaniem różnych metod.

Gościem specjalnym IX Spotkania była brytyjska konsultantka wspierająca działania fundraisingowe różnych organizacji, twórczyni jednej z bardziej znanych (i zakończonych sukcesem) kampanii w Wielkiej Brytanii "Full Stop". Film z jej wystąpienia można już obejrzeć.

Podobnie jak część innych filmów - zapraszamy na wystąpienia przedstawicielek i przedstawicieli: Polskiej Akcji Humanitarnej, WWF Polska, fundacji Słonie na Balkonie oraz stowarzyszenia Otwarte Klatki.

1. Angela Cluff - Brytyjska kampania Full Stop - wnioski na dziś, część 1 - film w języku angielskim, jeszcze bez tłumaczenia:)

2. Angela Cluff - Brytyjska kampania Full Stop - wnioski na dziś, część 2 - film w języku angielskim, jeszcze bez tłumaczenia:)

3. Małgorzata Kopera, Polska Akcja Humanitarna - PAH - jak budujemy relacje z darczyńcą offline?

4. Alan Iwanowski-Pineiro, Fundacja WWF Polska - Dobra strona nie wystarczy. Cyfrowy fundraising w WWF Polska

5. Joanna Paduszyńska, fundacja Słonie na Balkonie - Błędy i porażki motorem innowacji - o fundraisingu w małej organizacji

6 Jakub Stencel, Stowarzyszenie Otwarte Klatki - Czy fundraising offline i online mogą chodzić na spacer pod rękę?