Wskaźniki finansowe fundraisingu

  • Rodzaj: samouczek
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Ocena działań fundraisingowych jest kluczowa dla wszyskich osób zajmujących się pozyskiwaniem środków. Pozwala odpowiedzieć na ogólne dość pytanie: "czy warto tak robić, jak robimy?". Ale co to oznacza w praktyce? Po czym poznamy, że "warto" lub "nie warto"? Nagranie, do którego zapraszamy, wprowadza w tematykę wskaźników finansowych fundraisingu.

Ocena działań fundraisingowych jest kluczowa dla wszyskich osób zajmujących się pozyskiwaniem środków. Pozwala odpowiedzieć na ogólne dość pytanie: "czy warto tak robić, jak robimy?". Ale co to oznacza w praktyce? Po czym poznamy, że "warto" lub "nie warto"? Nagranie, do którego zapraszamy, wprowadza w tematykę wskaźników finansowych fundraisingu.

Materiał został zrealizowany w ramach projektu „Niezależne finansowanie - silniejsze organizacje strażnicze”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.