XXXVI Webinarium FAOO - Mobile Fundraising for NGO - part 1

  • Rodzaj: webinaria
  • Termin: dostęp nieograniczony
  • Wydawca: FAOO
  • Cena: bezpłatne

Polacy coraz więcej czasu spędzają na wpatrywaniu się w swoje nowoczesne telefony. To przenośne urządzenia wygrywają z tradycyjnymi, domowymi komputerami czy laptopami. Jak ten trend mogą wykorzystywać fundacje i stowarzyszenia? Jak w związku z tym planować komunikaty, które zamieszczamy za pośrednictwem społecznościowych portali? Jak przygotować się do wykorzystania kanału „mobile” nie tylko do informowania o naszych działaniach, ale także pozyskiwania funduszy na działalność?